Aksara Lampung dan Tanda Bacanya (Huruf Induk dan Anak Huruf)

Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambing, angka, dan tanda baca.

Disini kita hanya ingin mememaparkan apa itu huruf induk dan apa itu anak huruf, berikut kita simak:
1.    Huruf Induk
Aksara Lampung disebut dengan istilah kaganga, ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan (pada Tabel 1 dibaca dari atas ke bawah). Huruf induk berjumlah 20 buah. Bentuk, nama, dan urutan huruf induk dikemukakan pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Huruf Induk

Aksara-Lampung-dan-Tanda-Baca
1.    Anak Huruf
Anak huruf Kaganga ada 12 buah:

Anak Huruf

Nama masing-masing anak huruf itu adalah sebagai berikut:

A. Anak huruf yang terletak diatas huruf

1. ulan              :   Ulundan Ulun1

Ulan adalah anak huruf Kaganga berbentuk setengah lingkaran kecil yang terletak diatas huruf. Ulan terdiri atas dua macam: ulan yang menghadap ke atas  melambangkan bunyi [i], sedangkan ulan yang menghadap ke bawah  melambangkan bunyi [e].

2. bicek            : bicek

Bicek adalah huruf Kaganga berbentuk garis tegak yang terletak diatas huruf. Bicek melambangkan bunyi [e].

3. tekelubang   :  tekelubang  ang

Tekelubang adalah anak huruf Kaganga berbentuk garis mendatar (seperti tanda hubung dalam ejaan bahasa Indonesia) yang terletak diatas huruf. Tekelubang melambangkan bunyi [ng].

4. rejenjung      : rejunjung ar

Rejenjung adalah anak huruf Kaganga berbentuk  yang terletak diatas huruf. Rejenjung melambangkan bunyi [r].

5. datas                        :  datas an

Datas adalah anak huruf Kaganga berbentuk  yang terletak diatas huruf. Datas melambangkan bunyi [n].

B. Anak huruf yang terletak dibawah huruf

1. bitan             :  bitan  dan bitan1

Bitan adalah anak huruf Kaganga yang terletak dibawah huruf. Bitan terdiri atas dua macam. Bitan yang berupa garis pendek mendatar – melambangkan bunyi [u] dan bitan yang berupa garis tegak melambangkan bunyi [o].

2. tekelungau   :  tekelungau au

Tekelungau adalah anak huruf Kaganga berbentuk setengah lingkaran kecil yang terletak dibawah huruf. Tekelungau  melambangkan bunyi [au].

C. Anak huruf yang terletak di kanan huruf

1.tekelingai         :       tekelingai  ai

Tekelingai adalah anak huruf Kaganga berbentuk garis tegak | yang terletak di kanan huruf. Tekelingai melambangkan bunyi [ai].

2.keleniah           :     keleniah  ah

Keleniah adalah anak huruf Kaganga berbentuk seperti huruf ha, tetapi kecil . Keleniah melambangkan bunyi [h].

3.nengen            :     nengen    tanda huruf mati

Nengngen adalah anak huruf Kaganga berbentuk garis miring / yang terletak di kanan huruf. Nengngen melambangkan huruf yang berada disebelah kiri nengngen menjadi huruf mati.

Akan tetapi, untuk melambangkan bunyi [ng], [r], [n], [y], [h], atau [w], nengngen  /   tidak digunakan. Bunyi-bunyi itu dilambangkan dengan menggunakan anak huruf Kaganga berikut ini.

Aksara-Lampung-anak-huruf

Untuk memperjelas keterangan diatas, perhatikanlah contoh penulisan yang salah dan yang benar dibawah ini.
Aksara-Lampung-yang-benar

Subscribe to receive free email updates: